OCREC2018: Timecappen der forsvandt, og så kom tilbage igen.

For english, please see below

Dagens 4 km short course er overstået, og alle deltagerne er i mål, på den ene eller anden måde. Mens de slikker sine sår, bliver banen og løbet evalueret. En af de helt store diskussioner der kører pt. på både Facebook, løbspladsen og diverse hoteller er vedr. Time Cap.

Inden løbet blev sat i gang, var der tydeligt skrevet i Athlete Rulebook: ”The cut-off time for the short course is 2 hours”

36389734_10155851654334615_2483411130622410752_n

Normalt vil man mene at 2 timer er rigeligt til et løb på 4 km, men i dag var det lidt anderledes. De 27 forhindringer, primært med fokus på overkrop og grebsstyrke, var så stor en udfordring, at 2 timer skulle vise sig at være et problem for de fleste.

Eliten blev selvfølgelig sendt af sted først, og havde derfor en helt fri bane at boltre sig på. Derefter blev folk sendt af sted i bølger med ca. 5 min mellemrum.
Men pga sværhedsgraden af forhindringerne, blev de efterfølgende atleter hurtigt ramt af massiv kø rundt på banen. Flere steder var der op imod 20 minutters ventetid på første forsøg, en ventetid eliten selvfølgelig ikke blev ramt af:

36324381_10155437373452377_7874855475320193024_n

Dermed oplevede mange atleter at timecap på 2 timer var helt urealistisk, da de jo ikke kunne løbe frit på banen. Og mange blev derfor snydt for muligheden for at gennemføre short course inden for Timecap.

Alle der har løbet OCR, ved hvor heart breaking det kan være at få klippet sit armbånd. Og når det så endda sker pga unfair vilkår, gør det bestemt ikke nemmere at skulle håndtere. Ærgerligt når det er mængden og ikke kun eliten der betaler for banen.

OCR Danmark har snakket med flere frustreret atleter, som lod sit armbånd klippe da de 2 timer var gået, og det dermed var umuligt at nå i mål. Selvom de havde kræfter til at fortsætte rundt på banen.

Under afviklingen af løbet, var forvirringen midlertidig total. De 2 underholdende kommentatorer stille spørgsmålstegn ved time cap på de 2 timer. Undervejs melder de også at time cappen bliver ændret for deltagerne. En vanvittig beslutning, da atleterne på banen umuligt kan få besked om dette.

Samtidig må det stille alvorlige spørgsmålstegn ved resultaterne, da vi måske ville have haft flere gennemførte, hvis de havde vidst der var mere tid?

Man må spørge sig selv, om arrangøren overhovedet har testet banen og muligheden for at gennemføre på 2 timer, eller om det er en ”skrivebordsbeslutning” at sætte den?

Netop det har vi spurgt arrangøren om, og bedt om en officiel udtalelse og har fået denne:

“Following a review of the time cap on todays short course European Championships it has been decided to maintain the 2 hour cut off time. The reason for this decision is that prior to investigating possible extensions a number of athletes and their coaches made it aware to us that athletes had surrendered bands early with understanding that they would miss cut of of 2 hours if they continued. In interest of fairness to all athletes we fell that same rules need to apply to all participants” (Jury)

Dagens officielle og godkendte resultater kan findes her: https://www.sportstiming.dk/event/4953/results?round=15282&gender=


English short version:

The timecap that dissapeared, and then it came back!

Todays 4 km short course is completed, and all athletes are recovering from one of the toughest OCR races seen in Europe. Among the racers, live at the event site, and on social media, the discussion still rumbles: What happened to the TimeCap?

Before the race, there was absolutely no doubt, and it was stated very clear in the rulebook: ”The cut-off time for the short course is 2 hours”

Usually, 2 hours would be more than enough for experienced athletes to complete a 4 km race, but today was a bit different. The 27 obstacles, mostly with focus on upperbody and gribstrength, was a huge challenge. And the 2 hours was proven to be a bit opstimstic for most racers.

The elite was of course the first wave out on the track, and they had a clear path to race around on. After the elite, most wave came with a 5 min gap between eachother.

But due to the difficulty on the obstacles, the athletes was quickly met by massive ques on multiple occasions. Several of them, had more than 20 minutes waiting, just for the first try on the obstacles. Ex. Low to high rig.

Because of the conditions, and the problems with the queing on multiple obstacles, the timecap was proven impossible for most athletes. They were simply cheated, for a fair chance to beat the whole track within the TimeCap.

Everybody ever raced, knows how heartbreaking it is to have your wristband cut. But when it’s due to unfair conditions, that made it impossible for most racers to give it a fair short on the track, it must be devastating. It’s a shame, when it’s usually not the elite, that pays for the races to happen.

OCR Danmark have talked to several athletes, who decided to have their wristband cut when they met the Timecap, even though they had energy to continue the race.

During the otherwise excellent live streaming, the two great commentators starting raising doubts about the timecap. At one point they even stated it had been extended/removed. The confusement was total, and a horrible call during the race, as no one on the track had any chance of getting this information.

I’m wondering, if anyone tested the track, and tested if it was doable within the 2 hours timecap, or it’s simply just a “desktop decision” without any grip in reality.

We have asked the race organizers, and got this statement:

“Following a review of the time cap on todays short course European Championships it has been decided to maintain the 2 hour cut off time. The reason for this decision is that prior to investigating possible extensions a number of athletes and their coaches made it aware to us that athletes had surrendered bands early with understanding that they would miss cut of of 2 hours if they continued. In interest of fairness to all athletes we fell that same rules need to apply to all participants” (Jury)

Todays official and approved results can be found here: https://www.sportstiming.dk/event/4953/results?round=15282&gender=

About The Author