OCR-træning – en forhindring i sig selv!

OCR-træning– en forhindring i sig selv!

At træne målrettet mod OCR er en udfordring, der findes ikke en klub man kan melde sig ind i eller en bog man kan købe. Kort sagt! Det er en forhindring i sig selv, at gennemskue hvorledes man træner til OCR. 

OCR Danmark vil gerne hjælpe dig med at overkomme denne forhindring, hvorfor der løbende i kategorien Træning, vil komme indlæg relateret til OCR træning. 

Træning

Hvorfor er det svært at træne målrettet mod OCR? Der er mange årsager, men dette indlæg vil fremhæve to af dem. Den første er, at de enkelte OCR løb er vidt forskellige, der findes løb med lange distancer, korte distancer, svømning, teknisk svære forhindringer, styrke krævende forhindringer osv. Hvilket gør at man kan opleve, at være god til det ene løb, men dårlig til et andet. Den anden årsag findes i den konstante veksling mellem forskellige discipliner i et OCR løb, hvor du skal løbe det ene øjeblik og det næste kravle over/under ting, for igen at skulle løbe eller svømme. Den her konstante afbrydning af dit flow stiller krav til dig på mange fronter, ikke mindst psykisk og i særdeleshed fysisk.

Som OCR atlet skal du altså have eller opnå evner inden for alle områder, og ikke bare en enkelt disciplin, som kan trænes igen og igen – Nej, adskillige discipliner! Hvilket dog præsenterer en anden udfordring forbundet med OCR relateret træning, det at finde tiden til det. Her kommer din kreativitet og planlægning på banen, når træningen skal passe ind i dit øvrige liv med arbejde, aktiviteter og samvær med familie og venner – der skal jo meget gerne være plads til det hele.

Det er vigtigt at tage sig tiden til at få lavet en plan, der både er realistisk og fleksibel. Fremskridt ved hvilken som helst træning kræver, at man er konsistent og vedholdende om den.

Træning

Træning

OCR Danmark kan ikke hjælpe dig med planlægningen, men vil som nævnt gerne hjælpe med at gennemskue OCR træning. Indlæggene i kategorien Træning, har derfor til hensigt, at hjælpe dig i din søgen efter en mere målrettet træning, der kan hjælpe dig med at blive bedre og mere fokuseret i din træning.

Du vil ikke finde egentlige træningsprogrammer, som du kan følge, men derimod en masse tips og beskrivelser af forskellige træningsformer og tekniker, som du med fordel kan undersøge nærmere på egen hånd. I hvert indlæg vil der findes et afsnit med forslag til hvorhenne og hvordan du kan komme i gang med træningen. Du vil møde et mix af muligheder, som eksempelvis ved træning i hjemmet, i naturen, i fitness centret eller crossfit box’en. Hvis der findes kendte muligheder online, f. eks. i form af træningsprogrammer lagt af professionelle atleter, vil disse også indgå som alternativ.

Træning

Næste indlæg om OCR træning vil behandle emnet grebsstyrke og hvorledes man træner dette. Stay tuned! 🙂

Skulle du have en god ide til et emne eller noget specifikt du ønsker OCR Danmark skal undersøge nærmere, så tøv ikke med at kommentere på dette indlæg, alternativt kan du lave et opslag på OCR Danmark’s facebook side.

About The Author